Microlife A6 Basic - Do Huyet Ap Bap Tay

  • Model
  • AFIBsens Technology
  • MAM Technology
  • BIHS protocol
  • Gentle+ technology

1,950,000 ₫ 1,950,000 ₫ 1950000.0 VND

1,950,000 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Clinically Validated - ISO protocol.
Chứng nhận kiểm nghiệm độ chính xác bởi hiệp hội tăng huyết áp Anh Quốc (BHS protocal).
AFIB hỗ trợ phát hiện rung nhỉ. Công nghệ Mam, 99 lần nhớ, lưu ngày giờ, adapter.


30-day money-back guarantee
Free Shipping in V.N.
Buy now, get in 2 days

Specifications for Microlife A6 Basic - Do Huyet Ap Bap Tay

Model A6 Basic
AFIBsens Technology yes
MAM Technology yes
BIHS protocol yes
Gentle+ technology Yes