Microlife A2 Classic - Do Huyet Ap Bap Tay

  • Model
  • BIHS protocol

820,000 ₫ 820,000 ₫ 820000.0 VND

820,000 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Clinically Validated - ISO protocol.
Chứng nhận kiểm nghiệm độ chính xác bởi hiệp hội tăng huyết áp Anh Quốc (BHS protocal).
Phát hiện rối loạn nhịp tim (PAD), công nghệ Gentle+ thông minh, 30 lần nhớ, lưu ngày giờ, túi dây kéo.


30-day money-back guarantee
Free Shipping in V.N.
Buy now, get in 2 days

Specifications for Microlife A2 Classic - Do Huyet Ap Bap Tay

Model BP A2 Classic
BIHS protocol yes